Ansökan

Vi är glada att du bestämt dig för att ansöka till oss! Alla ansökningar är privata. Fyll bara i formuläret nedan.

Vi försöker att alltid svara till en ansökan inom 24 timmar.

Karaktärsinformation.

Namnet på din karaktär

Länk till Armory-profil

Progress i nuvarande Tier

Klass

Main Spec / Off Spec

Länkar till Armory-profiler på andra karaktärer du raidat med tidigare

Hur känner du för att re-rolla inför WoD?

Om Dig.

Berätta om dig själv. Ditt namn, din ålder, vad du sysslar med samt dina intressen utanför WoW.

Vad är det med Vargflocken som fångat ditt intresse?

Har du någonting annat för dig som ofta kommer att krocka med våra raidtider? I så fall, berätta om det.

Om Raids.

Berätta kortfattat om din raiderfarenhet och tidigare gillen.

Vad utmärker dig som spelare? Varför ska vi välja just dig?

Länk till Epeenbot

Information om Ditt UI.

Infoga en screenshot på ditt UI under en nyligt avklarad raid

Vilka AddOns är viktigast för dig under en raid?

Om Din dator.

Vilka grafikinställningar använder du i raid?

Typ av PC

Mick

Antal monitorer

Hårddisk

Uppkoppling

Något annat vi bör veta om din dators och uppkopplings prestanda / pålitlighet?

Övrigt.

Hur hörde du om Vargflocken?

E-post adress som vi kan nå dig på ang. din ansökan

Battle Tag

Någonting annat du vill tillägga som vi missat?

GourgasAnsökan